Oddział Terenowy nr21 w Olsztynie

Polski Związek Krótkofalowców

Olsztyński Oddział PZK

(OT-21 PZK)

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088401

Adres siedziby: Olsztyn, ul. Bałtycka 37A ( budynek Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych)
Siedziba czynna w: Czwartki od 17:30 do 20:00 
Adres korespond.: Polski Związek Krótkofalowców. Olsztyński Oddział PZK, skrytka pocztowa 8, 10-001 Olsztyn-1. 
Telefon 1 do OT: Prezes +48 608 385 681 
Strona WWW: http://ot21.pzk.org.pl/ 
E-mail: sp4eto@wp.pl 
Znak stacji OT: SP4PIN 
Rachunek bankowy: mBank   28 1140 1010 0000 3533 4800 1013 
Uwagi: Wszelką korespondecję i QSL kierować na adres korespondencyjny. 

 

Zarząd oddziału:

Prezes SP4ETO – Andrzej Sobiela
tel.: +48 608 385 681,  
Sekretarz SP4BEU – Janusz Orlicki
Skarbnik SP4CUF – Adam
Z-ca Członka SQ4OL – Andrzej
Z-ca Członka SP4JKV – Adam
Manager QSL SP4ETO – Andrzej Sobiela

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący SP4NDU – Grzegorz ZYGNER
sp4ndu@wp.pl
ul. Sikorskiego 69A / 8, 11-400 Kętrzyn.
Członek SP4JAE – Waldemar Kosakowski
Kętrzyn
Członek SP4GDC – Romuald Brodniewicz
Z-ca Członka SP4MPA – Marek
Z-ca Członka SQ4OJL – Bogusław

AKTUALNOŚCI

http://www.ot21.pzk.org.pl