SR4DGT – DYLEWSKA GÓRA

SR4DGT

Przemiennik UHF FM-LINK Dylewska Góra

Częstotliwość: TX: 438,5750 MHz RX: 430,9750 MHz
QTH: Góra Dylewska EMITEL
QTH lokator: JO93XN
Lokalizacja: 53,549651 N, 19,940715 E
Wysokość n.p.m.: 342 m
Wysokość nad poziomem gruntu: 40 m
Aktywowanie: CTCSS (67.0 Hz)
CTCSS nadajnika: 67.0 Hz
Moc nadajnika: 15,0 W
Opiekunowie i operatorzy przemiennika: SQ4BJA
Strona WWW: sp4.jestok.com
fm-link.pl
Uwagi: Połączony na stałe z przemiennikami sieci FM-LINK.
Pracuje z wąską dewiacją (NARROW FM) +/- 2,5 kHz.
Otwarcie po 1 sekundzie nośnej z CTCSS.
TRX- Motorola MTR2000
Antena – Comet GP-9

 

Przemiennik jest elementem ogólnopolskiej sieci FM-LINK przeznaczonej dla stacji mobilnych.

Najwyższy przemiennik w regionie.

Formalności, licencja i współfinansowanie przemiennika: ZO PZK w Olsztynie

Instalacja w lokalizacji SLR Dylewska Góra Emitel – możliwa, dzięki umowie PZK <> EMITEL