Nie żyje Jacek SP4TKO

Dziś nadeszła do nas smutna informacja – w nocy zmarł kol. Jacek SP4TKO. Jacek był bardzo aktywnym krótkofalowcem, członkiem Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców. Wielu znało go osobiście ze spotkań na Górze Dylewskiej i na Górze Czterech Wiatrów. Zawsze uśmiechnięty, zawsze chętny do dyskusji i pomocy. Jego pasja stała się jego pracą – był pracownikiem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie. Mimo wszystko znajdował czas na hobby. Dzięki niemu w eterze mogliśmy usłyszeć stacje pracujące z zamków województwa warmińsko-mazurskiego. Aktywnie uczestniczył też w działalności Bractwa Zamkowego. Niech odpoczywa w pokoju…

UPDATE: Pogrzeb Jacka rozpocznie się w środę 7. marca 2018 roku o godzinie 12:00 mszą świętą w kościele pw. NMP Wspomożycielki Wiernych przy ulicy Bałtyckiej w Olsztynie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Grunwaldzkiej w Olsztynku.

Info za Januszem SP4IRX, fot. Janusz SP4IRX

Jurek Kuczyński SP4EIB sk

Jurek

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że dziś (18.02) odszedł od nas Kolega i Przyjaciel Jurek Kuczyński (SP4EIB), dla którego krótkofalarstwo i konstruowanie urządzeń elektronicznych były wielką pasją.

Aktywny krótkofalowiec, konstruktor, miłośnik KF. Swą wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z innymi. Często inspirował „warsztatowe dyskusje”, które dzięki Niemu nabierały kształtu praktycznych rozwiązań.

Wieloletni członek Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców.

Póki zdrowie na to pozwalało aktywnie uczestniczył w spotkaniach naszego środowiska. Gdy tylko nadarzała się ku temu okazja popularyzował nasze hobby.

Najbliższym oraz Rodzinie składamy szczere wyrazy ubolewania i szacunku – Koledzy i Przyjaciele
—–
Pogrzeb odbędzie się 27.02.br (poniedziałek). Ceremonia rozpocznie się wystawieniem ciała ś.p. Jurka. Nastąpi to o godz. 12.45 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Olsztynie, przy ul. Poprzecznej.
Skąd o g. 13.15 nastąpi wyprowadzenie do Kościoła św. Józefa w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej.
Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie ciała i Jego pochówek na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie przy ul Poprzecznej.

SP4CAS Silent Key

Z żalem przekazujemy informację, że 16.11.2016 roku zmarł w wieku 77 lat Andrzej Januszewski SP4CAS. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 19.11.2016 roku o godz. 11.00 w kaplicy cmentarnej Św. Wincentego Paulo w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego.

Informację przekazał Tadeusz SP4GFG

Tadeusz MASIEWICZ SP4AUN SK

W dniu 2 kwietnia 2016 roku odszedł od nas w wieku 93 lat Tadeusz MASIEWICZ SP4AUN. Wieloletni pedagog Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku. Członek Polskiego Związku Krótkofalowców od 1963 roku. Honorowy Członek Oddziału Terenowego PZK (OT-17) w Białymstoku. Serdeczny przyjaciel, zawsze pogodny i gotowy do pomocy.

Pogrzeb Tadeusza SP4AUN odbył się w dniu 7 kwietnia 2016 roku na Cmentarzu Św. Rocha w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 45.

Cześć Jego pamięci.

Tadeusz SP4GFG

Prezes OT-17 Białystok