SR4MI – Miłki

PRZEMIENNIK FM-LINK W MIŁKACH SR4MI – 438.750 MHz

PARAMETRY:

Częstotliwość: 438.750 MHz  / wąska dewiacja +/- 2,5 kHz!!!

Przesunięcie: – 7,6 MHz

Otwarcie : CTCSS 67 Hz

LOKALIZACJA:

TP Emitel RTCN Miłki k. Giżycka – wysokość umieszczenia anteny 180m n.p.t.

SPRZĘT:

Odbiornik/Nadajnik: MTR2000

Antena odbiorcza: DIAMOND X-300 (180m n.p.t.)

Antena nadawcza: COMET GP-9 (80m n.p.t.)

Przemiennik pracuje w sieci FM-LINK. Szczegóły działania znajdziesz na stronie projektu:FM-LINK.PL

A tu galeria zdjęć z różnych etapów instalacji. Galeria

Formalności, licencja i współfinansowanie przemiennika: ZO PZK w Olsztynie

Instalacja w lokalizacji RTCN Miłki Emitel – możliwa, dzięki umowie PZK <> EMITEL