Krótkofalarskie „Zawody Zamkowe 2014”

W ramach rozgrywanych w dniu 17.05.2014 (sobota, 15.00-18.00 UTC, 17.00-20.00 LT) Krótkofalarskich „ZAWODÓW ZAMKOWYCH – 2014” przewidywana jest aktywność: Julity (SP4YLA), Jacka (SP4TKO) oraz Kazimierza (SQ4IOH) z okolic Zamku Olsztyńskiego.

Zawody zostaną przeprowadzone na paśmie 3.7 MHz, emisja SSB (zgodnie z band planem).
Organizatorem zawodów są:  Marek Urbanowicz SQ5GLB, Praski Oddział Terenowy PZK oraz Rada Bractwa Zamkowego.

4.02.2013 – Zawody z okazji obchodów
„Dni Walki z Rakiem”

Klub Łączności LOK – SP4KSY w Olsztynie w dniu 04.02.2013 w  godz. 17.00 – 19.00  czasu lokalnego (16.00 do 18.00  UTC) na paśmie 3,5 MHz (SSB, CW) organizuje Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie z okazji obchodów „Dni Walki z Rakiem„.

Zawody są również Memoriałem kol. Andrzeja SP4GSO, który był organizatorem pierwszej, ubiegłorocznej edycji Zawodów.

Zwracamy się do wszystkich Koleżanek oraz Kolegów o rozpropagowanie idei Zawodów i aktywne w nich uczestnictwo.

Honorowy patronat na Zawodami sprawuje Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.

Pełen tekst Regulaminu Zawodów znajduje się na stronie Klubu SP4KSY.

Zawody: Olsztyńskie oraz z okazji Dnia Dziecka (2012) – podsumowanie

8.09.br. w siedzibie W-M OW LOK w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie Zawodów Olsztyńskich 2012 oraz tegorocznej edycji zawodów krótkofalarskich z okazji Dnia Dziecka.

Organizatorem spotkania, a zarazem jego gospodarzem był kol. Andrzej (SP4HHI), kierownik Klubu Łączności LOK SP4KSY w Olsztynie. Klubu, który od lat jest organizatorem obu wyżej wymienionych zawodów.

[…]