Zawody zamkowe…

1. Pod zamkiem 1. Pod zamkiem

Dzięki uprzejmości (i cierpliwości!) trójki przyjaciół: Julity (SP4YLA), Jacka (SP4TKO) i Kazimierza (SQ4IOH) miałem okazję 17.05.br. oglądać ich przygotowania i przebieg “Zawodów Zamkowych 2014”.

Na lokalizację “wozu radiowego” (w porozumieniu z Dyrekcją Muzeum Warmii i Mazur) wybrali miejsce tuż przy Magazynie Solnym. Obok wieży Zamku Olsztyńskiego na ulicy Zamkowej.

Trzeba przyznać, że prace instalacyjne przebiegały sprawnie.
W czasie gdy panowie rozkładali sprzęt Julita zganiła mnie, że zamiast brać udział w zawodach leniuchuję. Trochę racji miała. Choć z pokorą schyliłem głowę, aparatu nie odłożyłem.

[…]

Krótkofalarskie “Zawody Zamkowe 2014”

zamek00 Krótkofalarskie Zawody Zamkowe 2014

W ramach rozgrywanych w dniu 17.05.2014 (sobota, 15.00-18.00 UTC, 17.00-20.00 LT) Krótkofalarskich „ZAWODÓW ZAMKOWYCH – 2014” przewidywana jest aktywność: Julity (SP4YLA), Jacka (SP4TKO) oraz Kazimierza (SQ4IOH) z okolic Zamku Olsztyńskiego.

Zawody zostaną przeprowadzone na paśmie 3.7 MHz, emisja SSB (zgodnie z band planem).
Organizatorem zawodów są:  Marek Urbanowicz SQ5GLB, Praski Oddział Terenowy PZK oraz Rada Bractwa Zamkowego.

4.02.2013 – Zawody z okazji obchodów
“Dni Walki z Rakiem”

DWZR - 4 luty 2013 Ogólnopolskie Zawody krótkofalarskie z okazji obchodów "DNI WALKI Z RAKIEM" - Memoriał kol. Andrzeja SP4GSO

Klub Łączności LOK – SP4KSY w Olsztynie w dniu 04.02.2013 w  godz. 17.00 – 19.00  czasu lokalnego (16.00 do 18.00  UTC) na paśmie 3,5 MHz (SSB, CW) organizuje Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie z okazji obchodów “Dni Walki z Rakiem“.

Zawody są również Memoriałem kol. Andrzeja SP4GSO, który był organizatorem pierwszej, ubiegłorocznej edycji Zawodów.

Zwracamy się do wszystkich Koleżanek oraz Kolegów o rozpropagowanie idei Zawodów i aktywne w nich uczestnictwo.

Honorowy patronat na Zawodami sprawuje Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.

Pełen tekst Regulaminu Zawodów znajduje się na stronie Klubu SP4KSY.