Dylewskie DX’y

MP Arki z Dylewskiej Praca wre... 5.VI.2014r od godz 19:00 do 21:00 (czasu lokalnego) ekipa w składzie:

 Tomek –  SP4GHL, Irek – SP4ICN oraz Roman – SP4IGV pracowali w MP ARKI z Góry Dylewskiej z lokatora JO93XN.

Nawiązano łączności na QRG 144,300Mhz ze stacjami: 

SP25KUP, SQ9PCA, SQ9ZCA, SP9HVV/9, SP9KTL, SQ2LKM, SP2KRS, SP9ZHR, SP1KKO, SP2ORL,S P9KAO 

…i po za zawodami z SP4CNE oraz SP2NJC.

[…]

SP EmCom (Łączność Kryzysowa PZK)

spec W nawiązaniu do prośby Kol. Rafała Wolanowskiego SQ6IYR (z zespołu ds. łączności kryzysowej PZK, działającego w oparciu o Porozumienie z dnia 7 maja 2013 r. zawartego pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji, a Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców) informuję, że na stronie SP EmCom zamieszczono wstępne informacje RCB dotyczące spodziewanego (w niektórych regionach kraju) poważnego zagrożenia powodziowego oraz informacje dotyczące sposobu postępowania w czasie realnego zagrożenia.

[…]

Warto obejrzeć…

Kol. Maciek sp9MRN - Pasjonat eteru Kol. Maciek sp9MRN - Pasjonat eteru jak to robią inni.

Nasze hobby (krótkofalarstwo) można popularyzować na różne sposoby. Wydaje mi się, że formuła z jakiej skorzystał Kol. Maciej Bal (SP9MRN) jest warta zauważenia. A dla tych nie związanych z krótkofalarstwem najbardziej czytelna. Warto to obejrzeć! 

I to nie tylko przez tych, którzy “pierwszy raz”.

 (zdjęcie to kadr z filmu: MACIEJ BAL – KRÓTKOFALOWIEC, produkcja Telewizja IMPERIUM Gliwice)