SP EmCom (Łączność Kryzysowa PZK)

W nawiązaniu do prośby Kol. Rafała Wolanowskiego SQ6IYR (z zespołu ds. łączności kryzysowej PZK, działającego w oparciu o Porozumienie z dnia 7 maja 2013 r. zawartego pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji, a Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców) informuję, że na stronie SP EmCom zamieszczono wstępne informacje RCB dotyczące spodziewanego (w niektórych regionach kraju) poważnego zagrożenia powodziowego oraz informacje dotyczące sposobu postępowania w czasie realnego zagrożenia.

Miejmy nadzieję, że gotowość (działających na tym terenie) amatorskich sieci łączności kryzysowej zostanie sprawdzona jedynie w trybie ew. ćwiczeń, bez konieczności rzeczywistego działania. Choć przecież wykluczyć niczego się nie da.

Dlatego też – myślę, że – warto zapoznać się na stronie SP EmCom z artykułem pt.: “Przygotowanie do powodzi“.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *