OT21 – Walne zebranie członków Oddziału

i_love_pzk_s

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Olsztynie z dnia 29.04.2010r Zwołuję Walne Zebranie Członków Oddziału na dzień 6.06.2010r. w dwóch terminach na godzinę 10:30 i 11:00. Walne Zebranie Członków Oddziału odbędzie się w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 37a.

[googlemap lat=”53.78306993238308″ lng=”20.45431137084961″ width=”300px” height=”150px” zoom=”15″ type=”G_NORMAL_MAP”]Olsztyn, Polska[/googlemap]

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału:

 1. Wybór protokolantów.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z propozycją absolutorium.
 6. Przerwa.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Głosowanie absolutorium dla poszczególnych członków ustępującego Zarządu.
 9. Uchwalenie ilości członków ZO PZK i OKR PZK i ich zastępców.
 10. Wybory członków Zarządu i ich zastępców.
 11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców.
 12. Uchwalenie wysokości składki oddziałowej.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.

Prezes ZO PZK w Olsztynie
Andrzej Korczin SP4KA
(Ex SP4CMY)
tel.: +48 606 213 210
sp4ka@wp.pl
sp4ka@pzk.org.pl
andrzej.sp4ka@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *